Brno, Seč, Poděbrady 2011

Informovat o tradičních aktivitách je velmi těžké. I v letošním roce se událo několik akcí, které jsou již v činnosti našeho sdružení tradicí. proto jen krátce. A několik fotografií z těchto akcí najdete ve fotogalerii.

BRNO

XIX. výroční sjezd České kardiologické společnosti se konal ve dnech 1. - 4. 5. 2011, již tradičně v prostorách BVV v Brně. SPPH se již počtvrté zúčastnila tohoto sjezdu jako "vystavovatel". Vystavovatel píši v uvozovkách, protože my nejsme ve skutečnosti vystavovatelé v komerčním smyslu tohoto slova. Našim cílem je vždy hlavně upozornit na onemocnění zvané plicní hypertenze mezi odbornou veřejností a dosáhnout tak zvýšení povědomí o této nemoci. Dalším úkolem je pak reptezentovat SPPH, ukázat naše aktivity a připomenout lékařům, že jejich pacienti postižení PH se mohou na naše sdružení vždy obrátit. V letošním roce jsme měli pro účatníky kongresu připraveny dvě aktivity: vědomostní test připravený ve spolupráci s lékaři- odborníky na plicní hypertenzi, tentokrát na téma chronická tromboembolická plicní hypertenze a dále si mohli účastníci u našeho stánku vyzkoušet sportovat, tentokrát ve virtuální rovině. Hlavním cílem letošního ročníku však byla propagace kampaně PHA Europe, která byla vyhlášena 28. 2.2011 (Den pro vzácná onemocnění) a která nesla název "Breathtaking campaign" ("dechberoucí kampaň").  Hlavním cílem bylo zvýšit povědomí o PH u široké veřejnosti. Většina z členských zemí se k této kampani připojila, stejně tak jako ČR, každá však svým specifickým způsobem (podrodnosti o této kampani můžete najít na stránkách www.phaeurope.org). V ČR jsme kladli důraz na informovanost mezi lékaři, a proto jsme použili "art poster" jako reklamu v novinách Medical Tribune. Tyto noviny pak byly distribuovány mezi lékaře všech odborností. Plakátu jsme využili i při konání sjezdu ČKS a při víkendovém setkání členů SPPH. 

SEČ

Víkendové setkání členů SPPH a pozvaných hostů se tentokrát konalo v termínu 11. - 12. 6. 2011 na našem prozatím tradičním místě, a to v hotelu Jezerka u Sečské přehrady. Přestože jsme se v roce 2010 dohodli, že setkání prodloužíme  o jeden den,  z několika důvodů (zejména finančních) jsme se vrátili k původní "verzi" konání sobota-neděle. Přesto si myslím, že se nám podařilo připravit zajímavý a bohatý program. V sobotu po konání valné hromady se rozjel "kolotoč" zajímavých přednášek. První přednáška paní Jiřiny Šatrové se věnovala problematice stravování při PH a účastníci měli možnost si kopii této přednášky v závěru setkání vyzvednout a odvézt domů. Následovala pak zajímavá přednáška MUDr. Jansy na téma "Nové možnosti v léčbě PH", která se zaměřila hlavně na nové léky, které jsou v současnosti ve stádiu lékařských studií. Na závěr sobotního odborného programu proběhly workshopy, které zcela jistě budeme do programu zařazovat i v budoucnu. Sobotní večer jsme prožili v příjemné relaxaci - paní Faladová se opět postarala o příjemný zážitek ve formě kosmetických masáží, hráli jsme bowling, poseděli jsme u příjemné hudby a prostě RELAXOVALI. Nedělní program zahájila svou také velmi zajímavou přednáškou MUDr. Regina Votavová, a to na téma hereditární PH, nebo-li výskyt PH v rodině.  Závěrečným bodem programu byly vědomostní testy, tentokrát zaměřené na vlastní představivost.

Vzácnými hosty víkendového setkání byli prof. Michael Aschermann a manželé Ďurišovi ze Slovenska. Pan profesor se účastnil všech našich aktivit, pronesl na úvod několik slov a my si velmi vážíme, že se tohoto setkání účastnil a zároveň doufáme, že jeho účast na této akci nebyla poslední a že se s ním budeme setkávat i nadále.  Jarka Ďurišová se svým manželem zastupovali ZPPH a jejich sdělení jsme mohli slyšet v neděli dopoledne. Osobně považuji toto setkání za jedno z nejzdařilejších a doufám, že i v příštím roce se posuneme o kousek vpřed a budeme mít plnou hlavu dobrých nápadů. K tomu ovšem můžete přispět i vy, stačí jen napsat na info@plicni-hypertenze.cz.

Další víkendové setkání bude v termínu 16. - 17. 6. 2012, opět v hotelu Jezerka v Seči.

PODĚBRADY

Rekondiční pobyt pro pacienty s plicní hypertenzí se konal od 31. 7.  do 7. 8. 2011, opět v Poděbradech, tentokrát v hotelu Zámeček a opět za dotační podpory MZ ČR. Původní místo pobytu se nám nepodařilo zajistit, ale myslím, že kdo se letos účastnil, jistě neprohloupil. Hotel Zámeček je nově rekonstruovaný, ubytování je velmi pohodlné a strava vyhovovala snad všem (kuchaři byli opravdu velmi zdatní, výběr z jídel bohatý a musel uspokojit každého). Program byl podobný předchozím rokům. Počasí nám přálo, ale díky velkému teplu až dusnu jsme více odpočívali a využívali možností hotelu Zámeček. Je těžké  na toto téma psát stále o novinkách. Proto snad jen, že na rok 2012 máme opět požádáno o dotaci, pobyt by se měl konat v termínu 12. - 19. 8. a tentokrát se vracíme do hotelu Zimní lázně, kde by měla během roku proběhnout rekonstrukce stravovacích prostor a jídlo by mělo být podáváno stejnou formou jako na hotelu Zámeček (což je alepoň pro mne velmi příjemná zpráva a budu se těšit, zda se tak stane).

Jak jsem již psala, termíny některých akcí pro příští rok jsou již známé, napsala jsem je v této stati, budou uveřejněni i v Bulletinu 2011 a hlavně, členové SPPH budou na tyto akce zváni osobně pozvánkami a dopisy, kde budou uveřejněny podrobnosti. Takže s nebojte, o všem se včas dozvíte. Již teď se těším na vaši hojnou účast a nezapoměňte, že u některých akcí je počet míst omezen!

K.N.