DOTAZNÍK - Dostupnost léčby pro pacienty s PH

Máte potíže s dostupností léčby pro PH?

Hezký den všem,

 Nevládní organizace EURORDIS se na nás obrátila s prosbou o spolupráci při zjišťování problému v dostupnosti léčby v jednotlivých zemích Evropy.

 Byli bychom proto rádi, kdyby jste nám věnovali pár minut a vyplnili tento anonymní dotazník a zároveň jej pokud možno dále rozšířili mezi ostatní pacienty s plicní hypertenzí. Při vyplňování, prosím, buďte struční a odpovídejte pouze na položenou otázku, dejte si na čas.

Data budou zpracována trénovaným týmem odborníků tak, aby vyzdvihla současné problémy v dostupnosti léčby PH. Závěry pak budou poskytnuty autoritám z Ministerstva zdravotnictví, které budou také zapojeny do společného dialogu.

 Jelikož EURORDIS nemá prostředky k tomu, aby odpověděl každému zvlášť, bude po ukončení k dispozici tisková zpráva a Vy si budete moci výsledky této kampaně přečíst jednak na webových stránkách EURORDIS, jednak na našich webových stránkách SPPH.

 Předem Vám všem děkujeme na Váš čas.

KDO JE EURORDIS?

 EURORDIS je nevládní pacientská organizace, která vznikla v roce 1997. Jedná se o asociaci sdružující pacientské organizace a jednotlivce trpící jakýmkoliv typem vzácného onemocnění v Evropě. Věnuje se zlepšování kvality života pacientů se vzácnými chorobami. Reprezentuje 634 sdružení pacientů se vzácnými onemocněními v 58 zemích a více než 400 vzácných chorob. Pro více informací navštivte www.eurordis.org .

ODKAZY NA DOTAZNÍK

Dotazník je bohužel k dispozici pouze ve slovenském a anglickém jazyce. K dispozici jsou pro Vás oba dva. Slovenský dotazník vyplňujte, prosím, v češtině, anglický v angličtině. V případě otázek, piště na email sdružení:  info@plicni-hypertenze.cz.

Ve slovenštině:

https://www.surveymonkey.com/s/DMR2X7M 

V angličtině:

https://www.surveymonkey.com/s/H2SM3P9