Setkání Seč 2010

Ve dnech 29. – 30. 5. 2010 se konalo další víkendové setkání členů SPPH. Místo konání bylo opět v Seči, v nově zrekonstruovaném hotelu Jezerka. Po uskutečnění valné hromady, jejíž součástí bylo mimo jiné hlasování o snížení členských příspěvků od 1. ledna 2011, se konal další program. O něm více v přiloženém článku. 

Víkendové setkání členů SPPH v Seči

Pacientské setkání mělo bezesporu zajímavý program, na jehož uskutečnění se podílelo několik obětavých lidí a těmto patří hned na úvod velký dík.

Na valné hromadě byla přednesena Výroční zpráva za rok 2009, byl schválen hospodářský výsledek za rok 2009 a rozpočet na rok 2011. Nejdůležitější je však schválení nové výše členských příspěvků, a to od 1.ledna 2011. Děti do 18 let a zdravotní sestry platit nebudou, pacienti 200,-Kč a ostatní členové 300,-Kč. Informace o tom, jak členské příspěvky platit a kdy dostanou členové v dopise, který obdrží na počátku roku 2011, stejně jako letos.

Hlavním hostem byla Pisana Ferrari, prezidentka italské pacientské organizace AIPI a víceprezidentka PHA Europe, kterou jsme mohli přivítat díky firmě Actelion, jež zajistila její příjezd do České republiky. Pisana měla dvě přednášky – v sobotu i v neděli – ve kterých se podělila se svou vlastní zkušeností s PAH a seznámila nás s aktivitami italské organizace. Také nám představila nový Newsletter a seznámila nás s aktivitami jednotlivých členských zemí PHA Europe. V sekci „Pro pacienty“ najdete Mariposu News a najdete tam i zmínku o našem sdružení.

Pisana se také v neděli ujala křtu naší nové publikace – „PH – diagnostika a léčba“.

I v letošním roce se konaly workshopy – pacienti se opět rozdělili do skupinek podle typu léčby a navzájem diskutovali. Zdá se, že tato aktivita se stane pravidelnou součástí našich setkání.

Sobotní večer jsme věnovali volným aktivitám – masáže pro dámy, humorné testy osobnosti, paměti a asertivity. 

Nedělní program jsme zahájili již zmiňovaným křtem nové brožury. Závěr pak patřil vědomostnímu testu pro účastníky, a to testu o vědomostech o PAH. Test byl rozlišen pro pacienty a rodinné příslušníky zvlášť. Otázky jsme si pak zodpověděli společně a museli jsme zkonstatovat, že znalosti máme dobré. Za vyplnění testu pro nás Actelion připravil pěkné dárky a doufáme, že se všem líbily.

Po obědě jsme se rozjeli do svých domovů a doufám, že se zase za rok sejdeme v tak hojném, ne-li hojnějším počtu.