XVIII.sjezd České kardiologické společnosti 2010

Ve dnech 16. – 19. 5. 2010 se v Brně konal každoroční sjezd České kardiologické společnosti. SPPH se zúčastnil této akce již potřetí jako vystavovatel. Tuto akci bychom nemohli organizovat za plné podpory ČKS a dobrovolníků z SPPH, proto všem chceme touto cestou poděkovat.

Kardiologický kongres ČKS Brno 2010

Jak již bylo řečeno, kongres se konal ve dnech 16. – 19. 5. 2010 a naše sdružení se sjezdu zúčastnilo již potřetí. SPPH zastupovali V. Schächterová, MUDr. J. Oškera, R. Bečková, A. Hýblová a J. Buneš. Patří jim velký dík za jejich vstřícný přístup. Věnovali tomu nejen elán, ale hlavně svůj volný čas. Vykonali tím mnoho dobrého pro všechny z nás.

K hlavním cílům naší účasti patří šířit povědomost o PAH mezi odbornou veřejnost, protože vzhledem k nízkému výskytu tohoto onemocnění se někteří lékaři nemají možnost za dobu své praxe s pacientem s PH vůbec setkat. Proto jsme za podpory MUDr. Jansy vytvořili test pro účastníky kongresu o 12-ti otázkách na téma plicní hypertenze.

Dalším programem bylo promítání našich aktivit – rehabilitační cvičení a vystoupení zahraničního hosta na jednom z našich setkání v Seči. Opět byly k dispozici tiskové materiály včetně nové brožury, která byla o několik dní později pokřtěna na setkání v Seči.

Na kongres přijela i pacientka a zástupkyně slovenské pacientské organizace Jana Démuthová. Pro Janku to byla první účast na akci takového typu a doufáme, že to pro ni bylo přínosné stejně jako pro nás.

Na závěr – doufáme, že se budeme moci zúčastnit i sjezdu v roce 2011 a přijdeme se zajímavým programem. Na několik obrázků z kongresu se můžete podívat v Galerii.