Sdružení pacientů

V České republice rovněž vzniklo v roce 2005 Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, jehož hlavním cílem je dobrovolně sdružovat pacienty s plicní hypertenzí stejně jako ostatní občany, pro něž je společný zájem o problematiku plicní hypertenze (lékaři, rodinní příslušníci, přátelé atd.).

Centrum pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se jako jediné v České republice věnuje komplexní problematice diagnostiky a léčby PAH a CTEPH včetně léčby chirurgické.