Sociální výhody

SOCIÁLNÍ VÝHODY

V této sekci najdete informace o možnostech, které nám umožňuje náš sociálně-právní systém, např. jak získat mimořádné výhody (průkaz ZTP, ZTP/P), získání příspěvku na péči osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, žádosti o invaliditu I. až III. stupně, příspěvek na mobilitu.

Tuto sekci pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Rádi uvítáme vaše náměty, připomínky nebo dotazy z této oblasti, stejně tak vaše osobní zkušenosti v této problematice.