Koronaviry představují velkou rodinu virů kolujících  zejména ve zvířecích populacích, některé z nich  mohou  vyvolávat onemocnění  i u člověka. Nový typ koronaviru nazvaný SARS-CoV-2 je původcem celosvětově se šířící nákazy respiračním onemocněním COVID-19, které bylo poprvé popsáno v čínském Wu-chanu v prosinci 2019. SARS-Cov-2 způsobuje onemocnění s pestrým klinickým průběhem od lehce probíhající virózy přes postižení dolních cest dýchacích až po těžké akutní respirační selhání (odtud SARS-CoV z angl.  Severe Acute Respiratory Syndrome). 11. 3. 2020 nazvala Světová zdravotnická organizace (WHO) šíření viru SARS-CoV-2 globální pandemií.              

V oblasti léčby probíhá  neustále rozsáhlý výzkum léčivých látek a přípravků, u nichž  se hodnotí  účinnost  a  bezpečnost léčby  nemoci  COVID-19. Jediným dosud registrovaným přípravkem k léčbě  COVID-19 u vybraných pacientů je antivirotikum remdesivir. Data z rozsáhlého klinického hodnocení v indikovaných případech podporují také použití dexamethasonu. Kromě léčiv působících  přímo proti viru  (antivirotika) a protizánětlivých léčiv přibývá klinických hodnocení na  léčbu trombotických komplikací (vzniku krevních sraženin), které jsou spojovány s onemocněním COVID- 19. V popředí zájmu jsou nyní zejména monoklonální protilátky, kombinace různých látek  s remdesivirem a vývoj vakcín.

11. prosince 2020 schválila americká FDA (Food and Drug Administration) ve zrychleném režimu 1. vakcínu proti nemoci COVID-19 vyráběnou firmou Pfizer-Biontech. Evropská léková agentura EMA (European Medicines Agency) tuto vakcínu doporučila k podmínečné  registraci 21. 12. 2020 a vzápětí ji schválila k použití na území Evropské unie Evropská komise. Postupně EMA  doporučila k podmínečné registraci také  vakcíny od  výrobců Moderna a AstraZeneca. I ty byly  unijními orgány schváleny, v současné době lze tedy v členských zemích EU používat  vakcíny tři. Vakcína Comirnaty od Pfizer-Biontech je určena pro jedince starší 16 let a vyžaduje aplikaci dvou dávek s odstupem 21 dní. Vakcíny firem Moderna a AstraZeneca jsou pro osoby od 18 let, rovněž se aplikují ve dvoudávkovém schématu; vakcína od Moderny 28 dní od první dávky, druhá dávka vakcíny AstraZeneca by měla být podána 28-84 dní po první dávce. Vakcíny od různých výrobců nejsou zaměnitelné.

Odborné stanovisko k očkování  proti nemoci  COVID -19 u  pacientů  s plicní hypertenzí

Infekce virem SARS-CoV-2 vyvolávající onemocnění COVID-19 může způsobovat celou řadu komplikací postihujících mnoho orgánů, zejména plíce a srdečně-cévní systém. Je obecně známo, že  pacienti  s onemocněním  srdce a oběhové soustavy mají vysoké riziko  těchto závažných komplikací a také vyšší smrtnost v porovnání  s jedinci bez kardiovaskulárního onemocnění. Předpokládá  se proto, že vakcinace vysoce rizikových nemocných včetně pacentů  s plicní hypertenzí by měla podstatně snížit  riziko jejich úmrtí. Podání vakcín je ve většině případů považováno za bezpečné. Léčba protisrážlivými léky (Warfarin ® nebo přímá antikoagulancia jako Pradaxa ®, Eliquis®, Xarelto®, Lixiana®) není kontraindikací očkování. Nemocní na antikoagulační terapii by však měli tuto skutečnost předem hlásit, při pochybnostech a ve specifických situacích (např.  kolísavé INR ) je vhodné se včas poradit  s ošetřujícím lékařem.

Podle současných poznatků lze očkování proti nemoci COVID-19 pacientům s plicní hypertenzí doporučit. Jedná se o vysoce rizikové nemocné, kteří by měli být očkováni přednostně. Nicméně prioritizace a organizace  očkování  proti nemoci COVID-19 podléhá Strategii očkování  MZ ČR.

Výše uvedené vyjádření vychází ze stávajícího Odborného stanoviska ČKS (České kardiologické společnosti) a budeme jej průběžně aktualizovat na základě vývoje vědeckých poznatků a medicínských znalostí.

Zatím apelujeme, aby všichni  důsledně dodržovali protiepidemická opatření,  tj.

  • nosit ochranu  nosu  a úst
  • dbát na hygienu rukou
  • dodržovat bezpečnou vzdálenost  a omezit sociální kontakty.

Pro více informací o onemocnění COVID-19, léčivých přípravcích, vakcinaci a očkovacích látkách můžete použít následující odkazy:

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.infekce.cz/zprava21-08.htm

https://www.sukl.cz/covid-19

https://www.phaeurope.org/news-events/covid-19/

https://phassociation.org/covid-19/